SFS 2011:1561 Förordning om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

111561.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1178) med
instruktion för Statens försvarshistoriska museer;

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1178) med instruktion

för Statens försvarshistoriska museer ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de

samlingar som har anförtrotts myndigheten,

2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva

och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,

3. stödja samlingar av militär art i Sverige,
4. främja studier och forskning i ämnen som tillhör verksamhetsområdet,

och

5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med

andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom
sitt verksamhetsområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:740.

SFS 2011:1561

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011