SFS 2011:1534 Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:729) om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän

111534.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2011:729) om ändring
i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att lagen (2011:729) om ändring i lagen

(1998:958) om vilotid för sjömän ska träda i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2011:1534

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011