SFS 2011:1572 Förordning om upphävande av förordningen (2011:1125) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2012

111572.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2011:1125) om
fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt
för år 2012;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (2011:1125) om fastställande av

omräknade belopp för tobaksskatt för år 2012 ska upphöra att gälla vid
utgången av 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)

SFS 2011:1572

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011