SFS 2011:1575 Tillkännagivande av tröskelvärden vid offentlig upphandling

111575.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.