SFS 2011:1584 Förordning om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

111584.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.