SFS 2011:1594 Förordning om ränta för år 2012 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

111594.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta för år 2012 enligt 4 a § lagen (1997:484)
om dröjsmålsavgift;

utfärdad den 22 december 2011.

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om

dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som
har överlämnats för indrivning ska vara 1,5 procent för år 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

SFS 2011:1594

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011