SFS 2011:1599 Förordning om upphävande av förordningen (2003:145) om Institutet för social forskning

111599.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2003:145) om
Institutet för social forskning;

utfärdad den 20 december 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (2003:145) om Institutet för

social forskning ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2011:1599

Utkom från trycket
den 30 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011