SFS 2011:233 Förordning om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

110233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1927:485) om
nedsättning av pengar hos myndighet;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1927:485) om nedsättning av

pengar hos myndighet ska ha följande lydelse.

5 §

1

Bestämmelser om hur nedsatta medel ska placeras finns i 3 kap. 4 §

kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 1996:1192.

SFS 2011:233

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011