SFS 2011:267 Förordning om upphävande av förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

110267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1976:376) om
behandlingen av häktade och anhållna m.fl.;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (1976:376) om behandlingen av

häktade och anhållna m.fl. ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:267

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011