SFS 2011:400 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1305) om ändring i lagen (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom, som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge

110400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.