SFS 2011:400 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1305) om ändring i lagen (1932:540) om erkännande och verkställighet av dom, som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge

110400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1305) om
ändring i lagen (1932:540) om erkännande och
verkställighet av dom, som meddelats i Danmark,
Finland, Island eller Norge;

utfärdad den 31 mars 2011.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1305) om ändring i lagen

(1932:540) om erkännande och verkställighet av dom, som meddelats i
Danmark, Finland, Island eller Norge ska träda i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:400

Utkom från trycket
den 19 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011