SFS 2011:401 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1307) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

110401.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1307) om
ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 31 mars 2011.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1307) om ändring i lagen

(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska träda i kraft
den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:401

Utkom från trycket
den 19 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011