SFS 2011:401 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1307) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

110401.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.