SFS 2011:402 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1309) om upphävande av lagen (1992:794) om Luganokonventionen

110402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.