SFS 2011:402 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1309) om upphävande av lagen (1992:794) om Luganokonventionen

110402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1309) om
upphävande av lagen (1992:794) om
Luganokonventionen;

utfärdad den 31 mars 2011.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1309) om upphävande av lagen

(1992:794) om Luganokonventionen ska träda i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:402

Utkom från trycket
den 19 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011