SFS 2011:404 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1312) om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

110404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.