SFS 2011:404 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1312) om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

110404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1312) om
ändring i lagen (2006:74) med kompletterande
bestämmelser om domstols behörighet och om
erkännande och internationell verkställighet av
vissa avgöranden;

utfärdad den 31 mars 2011.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1312) om ändring i lagen

(2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och
om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden ska
träda i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:404

Utkom från trycket
den 19 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011