SFS 2011:403 Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1311) om ändring i lagen (1998:358) om Brysselkonventionen

110403.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2009:1311) om
ändring i lagen (1998:358) om
Brysselkonventionen;

utfärdad den 31 mars 2011.

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1311) om ändring i lagen

(1998:358) om Brysselkonventionen ska träda i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:403

Utkom från trycket
den 19 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

;