SFS 2011:406 Lag om ändring i riksdagsordningen

110406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.