SFS 2011:409 Förordning om upphävande av Riksgäldskontorets föreskrifter (1997:1156) för tillämpningen av garantiförordningen (1997:1006)

110409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.