SFS 2011:411 Lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

110411.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.