SFS 2011:413 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

110413.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.