SFS 2011:414 Förordning om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

110414.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.