SFS 2011:415 Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

110415.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.