SFS 2011:420 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

110420.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.