SFS 2011:421 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan, dels ändring i samma förordning

110421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.