SFS 2011:422 Lag om ändring i brottsbalken

110422.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.