SFS 2011:423 Lag om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

110423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.