SFS 2011:424 Lag om ändring i lagen (2005:500) om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut

110424.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.