SFS 2011:428 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

110428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.