SFS 2011:429 Lag om ändring i lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag

110429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.