SFS 2011:431 Lag om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

110431.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.