SFS 2011:432 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

110432.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.