SFS 2011:437 Förordning om ändring i förordningen (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning

110437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.