SFS 2011:438 Förordning om upphävande av förordningen (1989:810) om avgift för efter- forskning av personer bosatta utomlands

110438.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.