SFS 2011:438 Förordning om upphävande av förordningen (1989:810) om avgift för efter- forskning av personer bosatta utomlands

110438.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av
förordningen (1989:810) om avgift för efter-
forskning av personer bosatta utomlands;

utfärdad den 7 april 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (1989:810) om avgift för efter-

forskning av personer bosatta utomlands ska upphöra att gälla vid utgången
av maj 2011.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2011:438

Utkom från trycket
den 10 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011