SFS 2011:439 Förordning om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

110439.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.