SFS 2011:440 Förordning om ändring i förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

110440.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.