SFS 2011:442 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

110442.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.