SFS 2011:444 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

110444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.