SFS 2011:445 Förordning om ändring i förordningen (2007:725) om beslut och protokoll hos regeringen

110445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.