SFS 2011:449 Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

110449.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.