SFS 2011:453 Lag om upphävande av lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank

110453.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.