SFS 2011:459 Lag om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

110459.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.