SFS 2011:461 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

110461.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.