SFS 2011:463 Förordning om upphävande av förordningen (1994:1535) med reglemente för Sveriges allmänna hypoteksbank

110463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.