SFS 2011:463 Förordning om upphävande av förordningen (1994:1535) med reglemente för Sveriges allmänna hypoteksbank

110463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1994:1535) med
reglemente för Sveriges allmänna hypoteksbank;

utfärdad den 5 maj 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (1994:1535) med reglemente för

Sveriges allmänna hypoteksbank ska upphöra att gälla den 1 november
2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

SFS 2011:463

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011