SFS 2011:464 Förordning om ändring i kungörelsen (1967:539) med förordnande enligt 5 § tredje stycket lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

110464.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.