SFS 2011:466 Förordning om ändring i förordning (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

110466.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.