SFS 2011:467 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

110467.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.