SFS 2011:468 Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

110468.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.