SFS 2011:471 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

110471.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.