SFS 2011:473 Förordning om ändring i förordningen (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet

110473.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.