SFS 2011:462 Förordning om upphävande av förordningen (1983:585) om avgift på landshypoteksinstitutionens grundfond

110462.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1983:585) om
avgift på landshypoteksinstitutionens grundfond;

utfärdad den 5 maj 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (1983:585) om avgift på landshy-

poteksinstitutionens grundfond ska upphöra att gälla den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

SFS 2011:462

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011