SFS 2011:462 Förordning om upphävande av förordningen (1983:585) om avgift på landshypoteksinstitutionens grundfond

110462.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.