SFS 2011:475 Förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

110475.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna
förvaltningsdomstolars behörighet m.m.;

utfärdad den 28 april 2011.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1977:937) om allmänna för-

valtningsdomstolars behörighet m.m. ska ha följande lydelse.

6 §

1

Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö och För-

valtningsrätten i Göteborg är migrationsdomstolar och har i denna egenskap
följande domsområden:

1. Förvaltningsrätten i Stockholm: Stockholms län, Uppsala län, Söder-

manlands län, Gotlands län, Västmanlands län, Dalarnas län, Gävleborgs
län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens
län,

2. Förvaltningsrätten i Malmö: Skåne län, Blekinge län, Jönköpings län,

Kronobergs län, Kalmar län och �stergötlands län,

3. Förvaltningsrätten i Göteborg: Västra Götalands län, Hallands län,

Värmlands län och �rebro län.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. För mål som har inletts i migrationsdomstol före ikraftträdandet gäller

6 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:872.

SFS 2011:475

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011