SFS 2011:477 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

110477.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.